PHP实现四舍五入的3种方法

澳门新葡亰网址 1

在PHP开发中,有时候我们会遇到四舍五入的运算情况,本文分享了用PHP实现四舍五入的3种方法。

php
四舍五入的三种方法,分别通过number_format函数、round函数和sprintf格式化输出的方法实现四舍五入
1.number_format 方法实现四舍五入“`php

php实现四舍五入的三种方法,分别通过number_format函数、round函数和sprintf格式化输出的方法实现四舍五入。

$number = 1234.5678;
$nombre_澳门新葡亰网址,format_francais = number_format($number, 2, ‘,’, ‘ ‘);
// 1 234,57
$english_format_number = number_format($number, 2, ‘.’, ”);
// 1234.57

澳门新葡亰网址 1

2.round方法实现四舍五入php

1.number_format 方法实现四舍五入

$number = 1234.5678;
echo round($number ,2);
//1234.57

$number = 1234.5678; 
$nombre_format_francais = number_format($number, 2, ',', ' '); 
// 1 234,57 
$english_format_number = number_format($number, 2, '.', ''); 
// 1234.57

3.sprintf 格式化输入实现四舍五入php

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图